मुख्य पान आमच्या विषयी अभ्यासक्रम असोसीयेट्स शाखा कारकिर्द डाउनलोड चौकशी
English
मुख्य पान
आमच्या विषयी
अभ्यासक्रम
असोसीयेट्स
शाखा
कारकिर्द
डाउनलोड
चौकशी
छायाचिञे
साईट मॅप
संपर्क
ठळक वैशिष्टये:
१. अत्याधुनिक अभ्यासक्रम.
२. नेटद्वरे ऑनलाइन परीक्षा नेटद्वरे त्वरित रिज़ल्ट.
३.ही पदवी घेत असताना इतर मान्यवर विदयापीठाची इतर कुठलीही पदवी समांतर पध्दतीने घेण्यास अडथळा येत नाही.
४. BCA हा अभ्यासक़म विदयापीठ अनुदान मंडळाच्या कायदा कलम १२ ब अनवये प्राप्त.
५. MCA ,Msc व MCM या मास्टर डिग्री या पदवीनतर घेता येतात.
६. प्रॉजेक्ट माध्यमातून ट्रेनिंग सुविधा.
 
 
साईट मॅप
 

 मुख्य पान

  - संचालकांचा संदेश

 आमच्या विषयी

  - दर्शन
  - ध्येय
  - गुणवत्ता नीती
  - गुणवत्ता उद्देश

 अभ्यासक्रम

  - पदवी अभ्यासक्रम
  - डिप्लोमा अभ्यासक्रम
  - प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम
  - मॉड्युलर अभ्यासक्रम

 असोसीयेट्स

  - महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ (MKCL)
  - यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ (YCMOU)
  - ई टी एच
  - टॅली अकॅडमी

 शाखा

  - मुख्य कार्यालय
  - कसारवाडी शाखा
  - चिंचवड शाखा
  - आळंदी शाखा

 कारकिर्द

 डाउनलोड

  - विनंती अर्ज
  - अभ्यासक्रम
  - पुस्तके

 साईट मॅप
 
 
मुख्य पान आमच्या विषयी अभ्यासक्रम असोसीयेट्स शाखा कारकिर्द डाउनलोड चौकशी
Copyright © Super Computer Institute Best viewed in 1024 x 768 resolution and IE 5.5 & above.