मुख्य पान आमच्या विषयी अभ्यासक्रम असोसीयेट्स शाखा कारकिर्द डाउनलोड चौकशी
English
मुख्य पान
आमच्या विषयी
अभ्यासक्रम
असोसीयेट्स
शाखा
कारकिर्द
डाउनलोड
चौकशी
छायाचिञे
साईट मॅप
संपर्क
ठळक वैशिष्टये:
१. अत्याधुनिक अभ्यासक्रम.
२. नेटद्वरे ऑनलाइन परीक्षा नेटद्वरे त्वरित रिज़ल्ट.
३.ही पदवी घेत असताना इतर मान्यवर विदयापीठाची इतर कुठलीही पदवी समांतर पध्दतीने घेण्यास अडथळा येत नाही.
४. BCA हा अभ्यासक़म विदयापीठ अनुदान मंडळाच्या कायदा कलम १२ ब अनवये प्राप्त.
५. MCA ,Msc व MCM या मास्टर डिग्री या पदवीनतर घेता येतात.
६. प्रॉजेक्ट माध्यमातून ट्रेनिंग सुविधा.
 
 
डाउनलोड
 


 आवेदन पत्र :

  बॅचलर ऑफ कंप्यूटर अप्लिकेशन (बी. सी. ए.)
1.   आवेदन पत्र.
2.   पुन्हा परीक्षा आवेदन पत्र.
3.   प्रमाणपत्र आवेदन.

 पदविका
1.   आवेदन पत्र.
2.   पुन्हा परीक्षा आवेदन पत्र.
3.   प्रमाणपत्र आवेदन पदविका.

 एम एस - सी आइ टी
1.   आवेदन पत्र पहिले पान.
2.   आवेदन पत्र दुसरे पान.
3.   प्रमाणपत्र आवेदन.

  ई टी एच
1.   आवेदन पत्र.

 व्यक्‍तिगत प्रमाणपत्र
1.   आवेदन पत्र.
 अभ्यासक्रम :

1.   बी सी ए.
2.   डी सी एच एम एन टी

 अभ्यासाची सामग्रि :

1.   उपक्रम मार्गदर्शन बी सी ए च्या विद्यार्थ्यां करता
2.   नमूना प्रश्‍नपत्रिका बी सी ए च्या विद्यार्थ्यां करता.
3.   संदर्भ ग्रंथ बी सी ए च्या विद्यार्थ्यां करता.
4.   टॅली च्या विद्यार्थ्यां करता मार्गदर्शन
 
 
मुख्य पान आमच्या विषयी अभ्यासक्रम असोसीयेट्स शाखा कारकिर्द डाउनलोड चौकशी
Copyright © Super Computer Institute Best viewed in 1024 x 768 resolution and IE 5.5 & above.