मुख्य पान आमच्या विषयी अभ्यासक्रम असोसीयेट्स शाखा कारकिर्द डाउनलोड चौकशी
English
मुख्य पान
आमच्या विषयी
अभ्यासक्रम
असोसीयेट्स
शाखा
कारकिर्द
डाउनलोड
चौकशी
छायाचिञे
साईट मॅप
संपर्क
ठळक वैशिष्टये:
१. अत्याधुनिक अभ्यासक्रम.
२. नेटद्वरे ऑनलाइन परीक्षा नेटद्वरे त्वरित रिज़ल्ट.
३.ही पदवी घेत असताना इतर मान्यवर विदयापीठाची इतर कुठलीही पदवी समांतर पध्दतीने घेण्यास अडथळा येत नाही.
४. BCA हा अभ्यासक़म विदयापीठ अनुदान मंडळाच्या कायदा कलम १२ ब अनवये प्राप्त.
५. MCA ,Msc व MCM या मास्टर डिग्री या पदवीनतर घेता येतात.
६. प्रॉजेक्ट माध्यमातून ट्रेनिंग सुविधा.
 
 
पदविका अभ्यासक्रम
 

हार्डवेयर पदविका :

1. Diploma in Computer Hardware Maintenance and Networking Technologies    (DCHMNT):

हा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांचे ज्ञान आणि कैशल्य वाढवतो. दररोजच्या वापरामध्ये कॉम्प्युटर बदद्ल येणार्‍या अडचणी दुर करता यातात. या अभ्यासक्रमामध्ये कॉम्प्युटर असेंब्ली आणि दुरुस्ती यांचे प्रशिक्षण दिले जाते. या आभ्यासक्रमाकरता यशवंतराव चव्हान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ यांचा डिप्लोमा देण्यात येतो. हा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांचे करियर सुरू करून देतो. हा अभ्यासक्रम व्यापक आहे.

पात्रता :
  • SSC किंवा त्याबरोबर.
कालावधी:
  • ओद्योगिक प्रशिक्षणबरोबर १ वर्ष.
Program Structure for Diploma in Computer Hardware Maintenance and Networking Technologies (DCHMNT):

DCHMNT

 

Semester I

 

Semester II

1

Digital Electronics(Theory)

7

Windows 2003 Server (Theory)

2

Microprocessor (Theory)

8

Windows 2003 Server (Practical)

3

Digital Electronics and Microprocessor (Practical)

9

Linux Server (Theory)

4

PC Maintenance and Up-gradation(A+ Theory)

10

Linux Server (Practical)

5

PC Troubleshooting Practical-1

11

              ----

6

PC Troubleshooting Practical-2

12

              ----

DCHMNT Syllabus covers Electronics, A+ Certification, MCSE and Linux Server


सॉफ्टवेयर पदविका:


1. Advance Diploma in Computing T60 (Java)

कालावधी:
  • १ वर्ष.

Java

 

Semester I

 

Semester II

1

Programming Expertise in C

5

Oracle

2

Data Structure using C

6

Linux

3

OOPs and C++

7

Java

4

Principal of Database Managenet Systems

8

Enterprise Solution using J2EE

2. Advance Diploma in Computing T60 (.NET)

कालावधी:
  • १ वर्ष.

.NET

 

Semester I

 

Semester II

1

Programming Expertise in C

5

MySQL Server / Oracle

2

Data Structure using C

6

Visual Basic

3

OOPs and C++

7

Programming Excellence through VB.NET

4

Principal of Database Managenet Systems

8

Building Web Portals through ASP.NET

3. Diploma in Computerized Financial Accounting (T42)

कालावधी:
  • १ वर्ष.

Computerized Financial Accounting

 

Semester I

 

Semester II

1

Computer Fundamentals

5

Software Engineering and DBMS

2

Word Processing and Spread Sheet

6

Programming Techniques

3

PC Database (Access)

7

Programming in Visual Basic

4

Computerized Financial Accounting and Tally 9.ERP

8

Computerized Business Application

4. Diploma in Multimedia and Animation (SCI)

कालावधी:
  • १ वर्ष.

Multimedia and Animation

 

Semester I

 

Semester II

1

CorelDraw

7

Adobe Illustrator

2

Photoshop

8

HTML

3

Macromedia Dreamweaver

9

Sound Forge

4

Macromedia Flash

10

3DS Max

5

Premiere

11

Adobe After Effects

6

Elastic Reality

12

Project

 
 
मुख्य पान आमच्या विषयी अभ्यासक्रम असोसीयेट्स शाखा कारकिर्द डाउनलोड चौकशी
Copyright © Super Computer Institute Best viewed in 1024 x 768 resolution and IE 5.5 & above.