मुख्य पान आमच्या विषयी अभ्यासक्रम असोसीयेट्स शाखा कारकिर्द डाउनलोड चौकशी
English
मुख्य पान
आमच्या विषयी
अभ्यासक्रम
असोसीयेट्स
शाखा
कारकिर्द
डाउनलोड
चौकशी
छायाचिञे
साईट मॅप
संपर्क
ठळक वैशिष्टये:
१. अत्याधुनिक अभ्यासक्रम.
२. नेटद्वरे ऑनलाइन परीक्षा नेटद्वरे त्वरित रिज़ल्ट.
३.ही पदवी घेत असताना इतर मान्यवर विदयापीठाची इतर कुठलीही पदवी समांतर पध्दतीने घेण्यास अडथळा येत नाही.
४. BCA हा अभ्यासक़म विदयापीठ अनुदान मंडळाच्या कायदा कलम १२ ब अनवये प्राप्त.
५. MCA ,Msc व MCM या मास्टर डिग्री या पदवीनतर घेता येतात.
६. प्रॉजेक्ट माध्यमातून ट्रेनिंग सुविधा.
 
 
Degree Course
 

बॅचलर ऑफ कंप्यूटर अप्लिकेशन (B.C.A.) :

बॅचलर ऑफ कंप्यूटर अप्लिकेशन (B.C.A.) हा अभ्यासक्रम विशेष करून १०+२ च्या नंतर डिग्री मिळवण्या करता उपलब्ध आहे. या अभ्यासक्रमाचा कालावधी तीन वर्ष आहे. हा अभ्यासक्रम सहा सत्रामध्ये विभागलेला आहे. परीक्षेकरता सत्र पद्धत आहे. या अभ्यासक्रमामुळे विद्यार्थ्याना व्यवस्थापन यांचे ज्ञान होते. विद्यार्थ्याना विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. शेवटचे सत्र औद्योगिक सॉफ्टवेअर उपक्रमाकरता आहे.

पात्रता :
  • १२ वी पास.
  • तीन वर्ष MSBT चा डिप्लोमा.
  • किवा १०+२ च्या बरोबरीचा आभ्यासक्रम.
कालावधी
  • तीन वर्ष.
Program Structure for Bachelor of Computer Applications (BCA):

First Year

 

Semester I

 

Semester II

1

Computer Fundamentals

6

Data Structure through C

2

Programming Expertise in C

7

OOPs and C++

3

Mathematics for Computers

8

Data Communication and Networking

4

Office Tools

9

Humanities and Social Obligations

5

Study Skills

10

Communication Skills and Technical Writing

Second Year

 

Semester I

 

Semester II

1

Software Engineering

6

System Analysis and Design

2

Oracle

7

Principle of Database Management Systems

3

Linux

8

Java

4

Professional Development

9

Operating Systems

5

New Development in IT

10

Computer Organization

Third Year

 

Semester I

 

Semester II

1

Software Engineering

6

Project (6 Months)

2

Programming Excellence through VB.NET

7

          ----

3

Building Web Portals through ASP.NET

8

          ----

4

Enterprise Solution using J2EE

9

          ----

5

Statistical Techniques

10

          ----

Study Material (Books):
  • Learner Guide: Handout book for students that help them follow the contents.
  • Reference book: That gives slide-wise and lecture-wise explanation.
  • Exercise Book: Work book that gives exercises to be done by students in the lab.
 
 
मुख्य पान आमच्या विषयी अभ्यासक्रम असोसीयेट्स शाखा कारकिर्द डाउनलोड चौकशी
Copyright © Super Computer Institute Best viewed in 1024 x 768 resolution and IE 5.5 & above.