मुख्य पान आमच्या विषयी अभ्यासक्रम असोसीयेट्स शाखा कारकिर्द डाउनलोड चौकशी
English
मुख्य पान
आमच्या विषयी
अभ्यासक्रम
असोसीयेट्स
शाखा
कारकिर्द
डाउनलोड
चौकशी
छायाचिञे
साईट मॅप
संपर्क
ठळक वैशिष्टये:
१. अत्याधुनिक अभ्यासक्रम.
२. ऑनलाइन परीक्षा, त्वरित रिझल्ट.
३.ही पदवी घेत असताना इतर मान्यवर विदयापीठाची इतर कुठलीही पदवी समांतर पध्दतीने घेण्यास अडथळा येत नाही.
४. BCA हा अभ्यासक़म विदयापीठ अनुदान मंडळाच्या कायदा कलम १२ ब अन्वये प्राप्त.
५. MCA ,Msc व MCM या मास्टर डिग्री या पदवीनतर घेता येतात.
६. प्रोजेक्ट माध्यमातून ट्रेनिंग सुविधा.
 
 
कारकिर्द
 

करियर् @ सुपर

कृपया esuperpune@gmail.com या Email id वर आपले बायोडेटा पाठवा.

  • तंत्रनिकेतन प्रमुख:

तंत्रनिकेतन प्रमुख इंजिनीयर या जागे करता एक व्यत्ती नेमणे आहे. ६० ते १०० संगणकांची ची क्षमता असलेल्या एका केंद्राचा तो तंत्रनिकेतन प्रमुख असेल. त्यांचे काम केंद्राचे नेटवर्क ,प्रशिक्षण पद्धत आणि वस्तुनियोजन आदी असेल.

  • तंञनिकेतन ट्रेनर्स:

खाली दिलेल्या जागांकरता ट्रेनी नेमणे आहे:

1) MCSE with CISCO -CCNA or CCNP.
2) .Net training experience.
3) Java training experience.


या पदासाठी कमीत-कमी तीन वर्षाचा अनुभव असावा.

  • कार्यकारी विकास अधिकारी:

एम बी ए अभ्यासक्रम पूर्ण केलेली व दोन वर्ष अनुभव असलेली व्यत्ती या पदासाठी पत्र आहे.

  • महाविद्यालय समन्वय:

Graduates / Marketing fresher ( 0 - 6 months experience)

भुमिका आणि दायित्व:

1) Batch Scheduling.
2) Handling Seminars.
3) Generating Feedback.
4) Taking care of enrollments. etc.

Skills required:

1) Good Communication & Presentation skills
2) Aggressive

  • Career Advisor : Females Only

Student counseling and Conversion through online, Telephone & email, for the candidates.

Skills required:

1) Good Communication & Presentation skills
2) Aggressive
3) Good Convincing voice
4) Go-Getter Attitude

  • संपर्क : esuperpune@gmail.com
 
 
मुख्य पान आमच्या विषयी अभ्यासक्रम असोसीयेट्स शाखा कारकिर्द डाउनलोड चौकशी
Copyright © Super Computer Institute Best viewed in 1024 x 768 resolution and IE 5.5 & above.