मुख्य पान आमच्या विषयी अभ्यासक्रम असोसीयेट्स शाखा कारकिर्द डाउनलोड चौकशी
English
मुख्य पान
आमच्या विषयी
अभ्यासक्रम
असोसीयेट्स
शाखा
कारकिर्द
डाउनलोड
चौकशी
छायाचिञे
साईट मॅप
संपर्क
ठळक वैशिष्टये:
१. अत्याधुनिक अभ्यासक्रम.
२. ऑनलाइन परीक्षा, त्वरित रिझल्ट.
३.ही पदवी घेत असताना इतर मान्यवर विदयापीठाची इतर कुठलीही पदवी समांतर पध्दतीने घेण्यास अडथळा येत नाही.
४. BCA हा अभ्यासक़म विदयापीठ अनुदान मंडळाच्या कायदा कलम १२ ब अन्वये प्राप्त.
५. MCA ,Msc व MCM या मास्टर डिग्री या पदवीनतर घेता येतात.
६. प्रोजेक्ट माध्यमातून ट्रेनिंग सुविधा.
 
 
शाखा
 

मुख्य कार्यालय :

पत्ता                 :    3 रा मजला जनाई हाइट्स, पुणे, नाशिक रोड, पी एम टी चौक,भोसरी, पुणे-४११०३९.
दूरध्वनी          :    +९१-२०-२७१२६५२४/९६६५ ०६५ ९०४/ ९८९० १५० १७५
संपर्क व्यक्ति    :    साधना कदम.
E-mail        :  esuper03@rediffmail.com / esuperpune@gmail.com

कसारवाडी शाखा:

पत्ता                 :    पहिला मजला, विठोबा कॉंप्लेक्स, कासारवाडी, पुणे-४११ ०३४.
दूरध्वनी          :     ९८५० ३७५ १२०/९६६५ ०६५ ९०५.
संपर्क व्यक्ति    :     श्री. अमोल रणदिवे.
E-mail        :   supercomputers27210232@gmail.com

चिंचवड शाखा:

पत्ता                   :    ऑप. कस्तुरी मिनिमार्केट, संभाजी नगर, चिंचवड, पुणे-४११०१९.
दूरध्वनी             :    ९८५० ८३८ ८६३.
संपर्क व्यक्ति      :    श्री. सचिन जोन्धळे.
E-mail         :    27210064super@gmail.com

आळंदी शाखा:

पत्ता                   :  "श्री विट्ठल", शाळा नंबर, ४ च्या मागे, मरकळ रोड, आळंदी (देवाची), तालुका-खेड,                               पुणे-४१२१०५.
दूरध्वनी            :    +९१-२१३५-२०२५३०/९६२३ ४९८ ०४५/९६६५ ०६५ ९०६.
संपर्क व्यक्ति      :    श्री. योगेश देशमाने.
E-mail         :   superalandi@rediffmail.com


 
 
मुख्य पान आमच्या विषयी अभ्यासक्रम असोसीयेट्स शाखा कारकिर्द डाउनलोड चौकशी
Copyright © Super Computer Institute Best viewed in 1024 x 768 resolution and IE 5.5 & above.